Autor:

  • Toplotne pumpe grijanje i hlađenje

    Toplotne pumpe grijanje i hlađenje

    1. Projektovanje sistema za grijanje i hlađenje sa: Toplotne pumpe zrak – voda. Toplotne pumpe voda – voda. Šta je toplotna pumpa: Toplotne pumpe (dizalica topline) su toplotne mašine pomoću kojih se toplotna energija iz […]  • Toplotna pumpa za grijanje i hlađenje

    Toplotna pumpa za grijanje i hlađenje Toplotna pumpa za grijanje i hlađenje u objektu , Hotel “LIBRIS”, SARAJEVO. Toplotna pumpa za grijanje i hlađenje, sistem se sastoji od: Vanjska jedinica. Hidrobox -unutarnja jedinica. Spremnik […]