.main-navigation .main-nav ul li a { background-color: rgba( 0, 0, 0, 0.5 ); }
Solarni paneli – izgradnja solarne elektrane po sistemu ključ u ruke

Solarni paneli – izgradnja solarne elektrane po sistemu ključ u ruke

Nickel-Solar-Panels-2

Solarni paneli najveće efikasnosti, jedini kod nas na tržištu. Pozovite “ELEKTRO TEST” d.o.o. da dobijete najpovoljniju ponudu za Vaš sistem sa solarnim panelima i ostalom solarnom opremom.
Uz jednostavnu instalaciju i pristupačne cijene, naši solarni paneli i rješenja imaju čestu primjenu gdje nije dostupna električna mreža, gdje je se želi energetska nezavisnost.

Solarni paneli za pouzdano nezavisno napajanje

Solarni paneli najveće efikasnosti, jedini kod nas na tržištu. Pozovite “ELEKTRO TEST” d.o.o. da dobijete najpovoljniju ponudu za Vaš sistem sa solarnim panelima i ostalom solarnom opremom.
Uz jednostavnu instalaciju i pristupačne cijene, naši solarni paneli i rješenja imaju čestu primjenu gdje nije dostupna električna mreža, gdje je se želi energetska nezavisnost.

Najčešća primjena

Solarni paneli i solarni sistemi koriste se za potrebe nezavisnog snabdijevanja potrošača sa električnom energijom, kao što su vikendice, brodovi, jahte, kamp oprema, prikolice, štedljiva ulična rasvjeta… Kod malih potrošača energije, kao što su osvjetljenje, frižider ili TV, isplativiji su nego benzinski agregati. Značajno niži troškovi ulaganja su mogući gdje je kod potrošača viša klasa energetske efikasnosti (npr. A ili B).

Solarni panel – rješenje za pouzdano nezavisno napajanje

„Elektro test“ d.o.o. prema vašim potrebama izrađuje rješenje za nezavisno napajanje vaših potrošača. Distributeri smo pet renomiranih svjetskih proizvođača solarne opreme. Također vršimo prodaju solarne opreme u maloprodaji i veleprodaji i montažu sistema.

Solarno grijanje –potrošne vode i dogrijavanje kod standardnih sistemima grijanja

Solarni kolektori
Toplinski solarni kolektori najviše se koriste u sljedeće svrhe:
-pripremu tople sanitarne vode
– dogrijavanje ogrjevne vode sustava grijanja
– zagrijavanje bazena
– klimatizaciju prostora (absorpcijsko hlađenje).

Izgradnja solarnih elektrana
“ELEKTRO TEST”d.o.o. Vam omogućava izgradnju solarne elektrane po sistemu ključ u ruke
Planiranje
Projektoranje
-idejni projekat
-glavni projekat
-izvedbeni projekat
Izgradnja
Priključak na mrežu
Praćenje svih operacija
Održavanje sistema

Razvoj projekta
Kao firma koja nudi rješenja po sistemu ključ u ruke “ELEKTRO TEST”d.o.o. ne samo da razvija vlastite projekte već daje podršku u razvoju vaših projekata.Od procijene proizvodnje za specificiranu mikrolokaciju putem softwerskih simulacija ( proračuni, grafički i tabelarni prikazi) do tehničkih prijedloga, tehnološke expertize i podrške pri dobijanju potrebnih dozvola za gradnju i priključenje solarne elektrane na mrežu. Što značajno utječe na povećanu profitabilnost Vašeg projekta.

Izgradnja
Također, firma “ELEKTRO TEST” d.o.o. gradi vlastitu mini solarnu elektranu na području Kantona Sarajevo.

Komponente
Koristimo monokristalne i polikristalne solarne panele sa linearnim garancijama proizvođača do 25 godina. Vrhunska kvaliteta opreme prilagođena mikro lokaciji daje garanciju odlične proizvodnje i zarade naših solarnih elektrana. Pretvarači renomiranih svjetskih proizvođača garantuju siguran i pouzdan rad sa jednostavnim povezivanjem na mrežu i poboljšavamo kvalitet električne energije u sistemu. Kvalitetne komponente garantuju pouzdan rad solarne elektrane kroz cijeli životni vijek elektrane, osiguravajući siguran povrat investicije i garantiranu zaradu.

Close Menu
×
×

Cart