Vakumski solarni sistem za toplu vodu

21 Avgusta, 2017 elektrotest

stranica1

Lokacija: Karaula – opština Kladanj

Investitor je ovim mini projektom rješio problem snabdijevanja sa toplom vodom.

Izvođač radova sa nabavkom i ugradnjom opreme: Elektro-Test d.o.o. Sarajevo.