Projektovanje električnih instalacija – trafo stanica i dalekovoda

1. Projektovanje električnih instalacija u stambenim, poslovnim, industrijskim objektima i objektima druge namjene

2. Projektovanje automatizacije u industrijskim i proizvodnim objekima

3. Projektovanje trafo stanica naponskih nivoa:
10 (20)/0,4kW
35/10(20)kW
110/10(20)kW

4. Projektovanje dalekovoda i kablovskih trasa naponskih nivoa:
0,4kW
10(20)kW
35kW

5. Projektovanje tehničkih rješenja priključka vjertro-parkova na mrežu:
10kW
35kW
110kW

6. Projektovanje tehničkih rješenja priključka hidro elektrana na mrežu:
0,4kW
10(20)kW
35kW
110kW