" Kogeneracija-toplotna-električna energija "

  • Kogeneracija proizviodnja toplotne i elektricne energije

    Kogeneracija (engl. Combined Heat and Power ili CHP) je postupak istovremene proizvodnje električne i korisne toplotne energije u jedinstvenom procesu. Kogeneracija koristi otpadnu toplinu koja nastaje uobičajenom proizvodnjom električne energije u termoenergetskim postrojenjima te se […]