Projektovanje solarnih elektrana

1. Projektovanje solarnih elektrana:
Projektovanje Mikro solarnih sistema snage od 1 do 23 kW
Projektovanje Mini solarnih elektrana snage od 23 do 150 kW
Projektovanje Solarnih elektrana snage od 150 do 1000 kW
Projektovanje Solarnih elektrana snage od 1 do 10 MW

Projektovanje solarnih elektrana podrazumjeva i projektna rješenja priključka solarne elektrane na

elektro-distributivnu odnosno elektro-prenosno mrežu.

Projektovanje solarnih elektrana podrazumijeva izradu:

-Idejnog Rješenja-Idejnog projekta,

-Glavnog projekta

-Studija izvodljivosti

STUDIJA IZVODLJIVOSTI  SOLARNE ELEKTRANE

Studija izvodljivosti je dokument kojim se utvrđuje postojanje okolnosti za izvođenje nekog projekta,

uvjeti koje treba osigurati za njegovo uspješno izvođenje, prijedlog rješenja

koja treba poduzeti da se projekat uspješno izvede i plan aktivnosti za uspješno

izvođenje projekta

Izrada studije izvodljivosti izgradnje SOLARNE ELEKTRANE  ima za cilj istraživanje faktora koji utječu na donošenje odluke o izgradnji iste i načinima njene realizacije, koji će osigurati punu efikasnost njene izgradnje i eksploatacije, te njenu punu integriranost u prostor i sredinu i njen puni doprinos razvoju firme.

Studijom izvodljivosti  SOLARNE ELEKTRANE   analizira:lokaciju, tehnološko – tehničku analizu,

kao i finansijsku analizu.

Solarne elektrane Solarni  Paneli

Koriste  polikristalne solarni   paneli , snaga od  260W  do  320W koje odlikuje  visok stepen iskorištenja za kontinentalna područja, te područja pod maglom, a ističu se sa osobinom smanjenja otpora pri povišenju temperature. Broj panela  izračunavamo prema instalisanoj snazi SE i izlaznoj snazi panela.

Solarne elektrane Invertori

 Jedan od najvažnijih kriterija kod odabira invertera je njegov stepen korisnog dejstva. Ako je vrijednost stepena korisnog dejstva veća time su i manji gubici invertera koji nastaju prilikom pretvorbe istosmjerne u izmjeničnu električnu energiju.

-Elaborat uticaja solarne elektrane na putnu , saobraćajnu komunikaciju

Za instaliranje solarne elektrane snage 10kW na krovu stambenog ili poslovnog objekta potrebna je krovna površina od 70m2.

Ako se instaliranje solarne  elektrane iste snage vrši na zemlji(ground) zavisno od nagiba terena potrebno je

od  130 do 180m2.

2. Projektovanje solarnih elektrana – malih off grid snage od 500 W do 100 kW.
Projektovanje solarnih elektrana, solarni fotonaponski sistemi  podrazumjevaju pored solarnih panela, regulatora punjenja, invertora i korištenje dobro projektovanih i odabranih akumulatorskih baterija sa dubokim ciklusom pražnjenja i punjenja.

Projektovanje solarnih elektrana, t.j. solarne Off grid  elektrane obezbjeđuju u izolovanom području izvan, t.j. elektro distributivne mreže vrlo brzo i pouzdano napajanje korisnika sa električnom energijom.

Solarne Off grid  elektrane  mogu naći primjenu i u industrijskim pogonima sa velikom angažovanom snagom, t.j. da smanje potrebu za  angažovanom snagom iz distributivne mreže, na taj način da preko akumulirane energije i invertorskog sklopa uključe u trenutcima istovremenog pokretanja električnih mašina i uređaja .