Borač – Solarni sistemi za struju i toplu vodu

Vuk

Lokacija: Borač – opština Gacko

Korisnik: Vuk Ćamil

Izvođač radova sa nabavkom i ugradnjom opreme: Elektro-Test d.o.o. Sarajevo.