Projektovanje električnih instalacija – trafo stanica i dalekovoda

February 25, 2018

Vršimo:

 Projektovanje električnih instalacija u stambenim, poslovnim, industrijskim objektima i objektima druge namjene

 Projektovanje automatizacije u industrijskim i proizvodnim objekima

 Projektovanje trafo stanica naponskih nivoa:
10 (20)/0,4kW
35/10(20)kW
110/10(20)kW

 Projektovanje dalekovoda i kablovskih trasa naponskih nivoa:
0,4kW
10(20)kW
35kW

 Projektovanje tehničkih rješenja priključka vjertro-parkova na mrežu:
10kW
35kW
110kW

 Projektovanje tehničkih rješenja priključka hidro elektrana na mrežu:
0,4kW
10(20)kW
35kW
110kW