GRIJAĆI KABLOVI

September 1, 2018

ZAŠTITA OD SNIJEGA I LEDA                                              

  • Grijaći  kablovi konstane snage
  • Samoregulirajući grijaći kablovi
  • Regulatori  temperature  

Grijaći sistem  zaštite  od  snijega  i  leda  štiti objekat od : nagominalnog snijega i leda na krovovima, šteta nastalih uslijed leda u olucima i odvodima,štete  nastalih  na  fasadama  objekata,  formacija  leda .

Za  zaštitu  krovova  i elemenata  krova,preporuka  je  primjena  grijaćih  kablova  sa  UV  otpornim  vanjskimomotom: VCDR  grijaći kabal.

Za zaštitu krovova i elemenata krova, preporuka je primjena grijaćih kablova sa UV otpornim vanjskim omotom:

  • VCRD grijaći kabal
  • SelfTec®  i  SelfTec®
  •  PRO20 samoregulirajući  grijaći kabal.

VCD20 grijaći kabal konstane snage 20 W/m, dostupan je u gotovom kompletu za instalaciju, završava napojnim kablom (tzv hladnimkrajem). Planiranjem izgleda sistema potrebno je uskladiti dužinu kabla sa raspoloživim kablovima u kompletuPage_2_Image_1

Page_2_Image_2

 

 

 SelfTec  komplet spreman za instalaciju–  završava  napojnim  kabelom  sa zalivenim utikačem,
za brzu instalaciju ili male sisteme.

 

 

 

Page_3_Image_21SelfTec PRO na namotaju:Pogodan za veće grijaće sistem, izvode ih instalateri  na objektu. Dužina kabla se prilagođava dužini oluka ili krovnog elementa.

Untitled

Postavljanje grijaćih kablova na krovu 

Page_8_Image_3 

Grijaći kablovi serije VC i VCD su pogodni i za za zaštitu prilaza, parkirališta, prometnih puteva,  te stepeništa                   Page_12_Image_2            Page_11_Image_1

 

REGULACIJA SISTEMA ZA ZAŠTITU OD SNIJEGA I LEDA

Pravilno odabran regulatorni sistemi osigurava adekvatno održavanje rada sistema tokom sniježnih dana i padavina.  Naša preporuka su: ETR2  ili  ET02 regulatori za senzorima vlage i temperature.

Page_14_Image_2ETR2 REGULATOR– (max. opterećenje do 16 A, ukupna instalirana snaga grijačih kablova ne smije prelaziti 3600 W). Koristi se u zoni  krova i oluke, ili zoni vanjske površine(prilaz, stepenište

 

 

 

 


Page_14_Image_1ET02 REGULATOR- (max.opterećenje do 3×16 A), može se koristiti za regulaciju 1- 2 zone ( dvije raličite zone krova i oluke/ dvije
vanjske površine- prilaz i stepenice.

Untitled