Toplotna pumpa i-HP

  • Serija i-HP postiže visoke vrijednosti SEER i SCOP zahvaljujući DC inverterskim spiralnim kompresorima, EC izmjenjivačima ventilatora i visokoj efikasnosti. DC inverter kompresor može uštedjeti do 25% ulazne energije.
  • Instalacija unutar jedinice visokoefikasnih DC inverterskih spiralnih kompresora optimizovanih za rad u teškim uslovima kao toplotna pumpa i korišćenje ekonomajzera, omogućava postizanje visokog nivoa udobnosti u prostorijama sa niskom potrošnjom energije čak i tokom najhladnije sezone (do temperatura od -25°).
  • Tehnologija ubrizgavanja uključuje ubrizgavanje rashladnog sredstva, u statusu pare, usred procesa kompresije kako bi se značajno poboljšao kapacitet i efikasnost kompresora u odnosu na sve konvencionalne tehnologije kompresije gasa.
  • Sa ovom vrstom uređaja moguće je proizvoditi toplu vodu do 60°C čak i uz vrlo niske vanjske temperature. Toplotne pumpe su posebno pogodne za kombinovanje sa sistemima grejanja sa zračećim panelima ili za aplikacije gde je potreban režim grejanja najviše efikasnosti.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

    125 0135 0250F 250 260 270
(1) Kapacitet hlađenja kW 30,65 (33,5*) 36,37 (39,3*) 49,32 (51,8*) 49,32 (51,8*) 57,14 (60,6*) 70,76 (72,2*)
(1) Ulazna snaga kW 6,62 8,91 12,06 12,06 17,07 18,62
(1) EER W/W 4,63 4,08 4,09 4,09 4,06 3,8
(2) Kapacitet hlađenja kW 21,15 (23,1*) 27,04 (29,1*) 36,36 (38,3*) 36,36 (38,3*) 42,97 (45,6*) 53,40 (55,0*)
(2) Ulazna snaga kW 6,35 8,96 12,45 12,45 13,75 17,25
(2) EER W/W 3,33 3,02 2,92 2,92 3,12 3,1
(2) SEER W/W 3,98 4,00 3,95 4,03 4,16 4,05
(8) ESEER W/W 5,34 5,32 4,98 5,04 6,07 5,37
(3) Kapacitet grijanja kW 24,57 (27,1*) 32,65 (35,3*) 48,25 (51,2*) 48,25 (51,2*) 52,04 (55,1*) 65,20 (66,5*)
(3) Ulazna snaga kW 5,47 7,89 11,42 11,42 12,64 16,1
(3) COP W/W 4,49 4,14 4,22 4,22 4,12 4,05
(4) Kapacitet grijanja kW 22,05 (24,4*) 32,33 (35,1*) 41,07 (43,5*) 41,07 (43,5*) 49,33 (52,3*) 60,45 (62,25*)
(4) Ulazna snaga kW 6,33 9,80 12,07 12,07 15,15 18,9
(4) COP W/W 3,49 3,30 3,4 3,4 3,26 3,2
(6) SCOP W/W 3,83 3,82 3,82 3,82 4 3,82
** Energetske efikasnosti A+ / A++ A+ / A++ A+ / A++ A+ / A++ A+ / A++ A+ / A++ A+ / A++
Tip kompresora   Dc Inverter Dc Inverter DC inverter +On-Off 2 Dc inverter 2 Dc inverter 2 Dc inverter
(7) Zvučni pritisak dB(A) 42,1 45,6 48,5 48,5 50,3 50,9
(7) Zvučni pritisak dB(A) 40,3 43,8 46,5 46,5 48,5 49,1
(7) Zvučni pritisak dB(A) 39,4 42,9 45,6 45,6 47,6 48,3
Vanjska temp °C -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46

 

bs_BABS