ELEKTRO TEST SOLAR d.o.o. Vam omogućava izgradnju solarne elektrane po sistemu ključ u ruke

 • Planiranje
 • Projektovanje
 • Idejni projekat
 • Gavni projekat
 • Izvedbeni projekat
 • Izgradnja
 • Priključak na mrežu
 • Praćenje svih operacija
 • Održavanje sistema

Naši radovi počinju procjenom  proizvodnje za specificiranu mikro lokaciju putem softverskih simulacija ( proračuni, grafički i tabelarni prikazi) do tehničkih prijedloga, tehnološke ekspertize i podrške pri dobijanju potrebnih dozvola za gradnju i priključenje solarne elektrane na mrežu.
Što značajno utječe na povećanu profitabilnost Vašeg projekta.

Projektovanje i ugradnja On-Grid i Off-Grid solarnih elektrana.

 1. Foto naponske Off-Grid solarne elektrane dolaze do izražaja gdje je potrebna električna energija (svijetlo, televizija, hladnjak, itd.), ali nema javne elektrodistributivne mreže ili gdje je priključak na mrežu jako skup.
 2. Projektovanje i izgradnju solarnih elektrana sa  priključkom na ELEKTRODISTRIBUTIVNU MREŽU.
 3. Projektovanje i izgradnju HIBRIDNIH ELEKTRANA (kombinacija izvora: solarne elektrane, mini vjetro elektrana, elektrodistributivna mreža, dizel agregat)

Cilj usluge je projektovanja solarnih elektrana koje će efikasno koristiti sunčevu energiju kako bi proizvodile električnu energiju za širok spektar potreba. Solarna energija je čista, obnovljiva i neiscrpna resurs koji predstavlja ključni element u prelasku na održivu energetsku budućnost.

Glavni zadaci projekta uključuju:

 1. Procjena lokacije: Identifikacija pogodnih lokacija za solarnu elektranu koje imaju dobar potencijal za sunčevu radijaciju. Ova procena uključuje analizu klimatskih podataka, topografije terena i mogućnosti povezivanja sa elektroenergetskom mrežom.

 2. Tehničko projektovanje: Razvoj optimalnog tehničkog rešenja za solarnu elektranu, uključujući odabir solarnih panela, postrojenja za skladištenje energije, konverzije energije i sistema za distribuciju. Ovaj proces takođe obuhvata proračune snage, analizu performansi i procenu investicionih troškova.

 3. Projektovanje infrastrukture: Planiranje svih potrebnih infrastrukturnih elemenata za solarnu elektranu, uključujući postavljanje panela, instalaciju električnih sistema, pristupne puteve, ograde i sigurnosne mere. Takođe se uzima u obzir održavanje, buduća proširenja i zahtevi za upravljanje projektom.

 4. Ekološka procena: Analiza uticaja solarnih elektrana na životnu sredinu, uključujući procenu emisija gasova sa efektom staklene bašte, upravljanje otpadom, zaštitu biodiverziteta i merama zaštite vode i vazduha. Održivost projekta treba biti ključni element u celokupnom dizajnu.

 5. Zakonske i regulativne obaveze: Osiguravanje da se projekt pridržava svih lokalnih i nacionalnih zakona i propisa koji se odnose na izgradnju solarnih elektrana. Ovo uključuje dozvole za gradnju, priključenje na elektroenergetsku mrežu i regulative za zaštitu životne sredine.

 6. Finansijska analiza: Procena ekonomskih aspekata projekta, uključujući troškove izgradnje, operativne troškove, očekivanu proizvodnju električne energije, prihode od prodaje električne energije i povrat investicije. Analiza uključuje i procenu potencijalnih subvencija i poreskih olakšica.

 7. Planiranje operacija i održavanja: Razvijanje detaljnog plana za efikasno upravljanje i održavanje solarnih elektrana nakon izgradnje. Ovo uključuje redovno praćenje performansi, rutinske inspekcije, održavanje opreme i nadgledanje sigurnosnih protokola.

Projektovanje solarnih elektrana zahtjeva multidisciplinarni pristup i saradnju stručnjaka iz oblasti elektroinženjeringa, građevinarstva, zaštite životne sredine, finansija i prava. Kroz ovaj projekat, teži se stvaranju održive i čiste energetske infrastrukture koja doprinosi smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte i promoviše ekonomski razvoj na temelju obnovljivih izvora energije.

Posjetite nas

Gornja Jošanica III/66
Vogošća

Nazovite nas

033-430/950
061-211/683
061-536/929

Pošaljite nam mail

nmandzic@elektro-test.ba
mmunira@elektro-test.ba

bs_BABS