“ELEKTRO TEST”d.o.o. Vam omogućava izgradnju elektrane po sistemu ključ u ruke
Planiranje
Projektoranje
-idejni projekat
-glavni projekat
-izvedbeni projekat
Izgradnja
Priključak na mrežu
Praćenje svih operacija
Održavanje sistema

Naši radovi počinju procijenom  proizvodnje za specificiranu mikrolokaciju putem softwerskih simulacija ( proračuni, grafički i tabelarni prikazi) do tehničkih prijedloga, tehnološke expertize i podrške pri dobijanju potrebnih dozvola za gradnju i priključenje solarne elektrane na mrežu. Što značajno utječe na povećanu profitabilnost Vašeg projekta.

Projektujemo On-Grid i Off-Grid sisteme.

Fotonaponski Off-Grid sistemi dolaze do izražaja gdje je potrebna  električna energija (svijetlo, televizija, hladnjak, itd.), ali nema javne elektrodistributivne mreže ili gdje je priključak na mrežu jako skup. 

Vršimo projektovanje i izgradnju On-grid solarnih elektrana sa mogučnošću plasiranja i  prodaje   električne energije u mrežu .

Posjetite nas

Gornja Jošanica III/66
Vogošća

Nazovite nas

033-430/950
061-211/683
061-536/929

Pošaljite nam mail

nmandzic@elektro-test.ba
mmunira@elektro-test.ba